Selecteer een pagina

Waar gaat het over?
Uw vennootschap koopt een computer die u 60% beroepsmatig gebruikt en die u voor 40% privé gebruikt.

Of uw BVBA betaalt de elektriciteitsfactuur van uw pand dat u voor 60% beroepsmatig en voor 40% privé gebruikt.

Ingevolge artikel 45 § 1 Wetboek BTW mag u bij de aanschaf van een computer slechts 60% van de BTW recupereren en bij inboeking van uw elektriciteitsfactuur mag u niet meer dan 60% van de BTW recupereren.

LET OP: het gaat hier uitsluitend over gemengd gebruikte goederen en diensten!

BTW-aftrek algemeen 
Indien u het effectieve beroepsgedeelte van dit gemengd gebruikte goed/dienst pas definitief kan bepalen op of na het jaareinde, dan moet u tijdens het kalenderjaar (dus niet het boekjaar) rekening houden met een voorlopig beroepspercentage. Dit houdt meteen in dat u na het kalenderjaar een herziening opstelt. Deze herziening moet u uiterlijk indienen op 20 april van het volgende jaar.

Andere roerende goederen en diensten dan vervoersmiddelen Er zijn hier 2 mogelijkheden voorzien:

  • u bepaalt het beroepspercentage per individuele goed of dienst
  • u past de forfait toe van 75% beroepspercentage en 25% privé.

Opgelet: kiest u voor het forfait van 75% dan moet u dit forfaitaire aftrekpercentage toepassen op alle gemengd gebruikte roerende goederen en diensten, met uitzondering van vervoermiddelen.

Gemengd gebruikte onroerende goederen en diensten
Het aftrekpercentage is per onroerend goed individueel vast te stellen onder het toezicht van de BTW-administratie.

Voertuigen
Omdat deze materie erg complex is, zullen we hierover een afzonderlijk artikel publiceren. Meer informatie hierover volgt dus in een latere editie. Voor vragen over financiële onderwerpen kan u steeds via de website contact opnemen met het departement finance.

Voor meer informatie contacteer onze specialist Michel Corthout op +32 2 788 25 80