Selecteer een pagina

Ziet u door het bos de bomen nog? Neen? Dat is begrijpelijk, want de verschillende statuten maken het niet zo eenvoudig. Tijd voor meer duidelijkheid.

Voor deze vergelijking gaan we uit van volgende parameters :

 • Loon = Cat. II
 • Statuut = arbeider
 • Geen kledijvergoeding, sociaal abonnement, toeslag zon-/feestdag, …
 • Werkgever: < 10 werknemers, zonder bijkomende RSZ verminderingen (vb. + 1 plan)
 • Extra
  • minstens 44 dagen bij dezelfde werkgever
  • bedrijfsvoorheffing 33%
  • RSZ berekend volgens uur-forfait
  • ‘gewone’ medewerker
  • minstens 2 maanden bij dezelfde werkgever
  • bedrijfsvoorheffing 25%

 

Enkele Vaststellingen :

Loonkost: een gewerkt uur van een ‘gewone’ medewerker is veruit het duurste vergeleken met de andere vormen van tewerkstelling. Het verschil is aanzienlijk. Een extra of flexi kost 15 tot 25% minder, met een student loopt dit zelfs op tot 55%.

Netto: dit is een zeer moeilijke vergelijking.

Voor een extra moet er wettelijk 33% bedrijfsvoorheffing ingehouden worden, maar waarschijnlijk zal de medewerker in zijn personenbelasting een deel van die betaalde bedrijfsvoorheffing recupereren. Een ‘gewone’ medewerker en een extra ontvangen bovendien vakantiegeld en een eindejaarspremie.

Als we de bedrijfsvoorheffing voor al deze mogelijke tewerkstellingen gelijkstellen op 25% (wat aan het einde van de rit ongeveer zo zal zijn) en het vakantiegeld en de eindejaarspremie toevoegen, is het nettoloon per uur als volgt:

De verschillende systemen zijn sowieso niet vergelijkbaar maar er is toch één opvallende conclusie, namelijk dat een werknemer via het flexi-statuut netto 25% à 30% meer in zijn loonzakje ontvangt dan de ‘gewone’ medewerker of een extra.

Conclusie :

De Student
De studentenovereenkomst is de kampioen in kostprijs voor de werkgever en haalt de tweede plaats als we netto vergelijken. Dit heeft natuurlijk te maken met de specifieke regeling voor studentenjobs. Dit is voor alle sectoren het geval. Sterker nog, in andere sectoren is de student ook de kampioen in netto. Voor de horeca is dit niet het geval omwille van het nieuwe statuut van de flexi-job waarbij er geen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.

Extra versus Flexi-job
Ze zijn vergelijkbaar qua kost voor de werkgever: de extra is +/- 6% duurder, maar netto ontvangt de Flexi-job +/- 25% meer. Dit is voornamelijk het gevolg van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing.

Gewoon contract versus Flexi-job
Dit zijn de twee uitersten zowel wat betreft het nettoloon als de kostprijs (uitgezonderd de student): de Flexi-job ontvangt netto 30% meer en kost 25% minder.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een vergelijking op basis van een aantal vaste parameters en de verschillen zijn enorm. Het loont dus zeker de moeite vooraf goed te bekijken in welk statuut je iemand aanwerft of extra uren geeft. Overuren voor vaste medewerkers zijn nog goedkoper omdat daar het brutoloon gelijk is aan het nettoloon.

Meer vragen over payroll en verloning aarzel dan niet contact op te nemen met onze Payroll specialist Stefaan Verlinden op +32 2 788 25 80